Bc. Miloslav Vít

 

Poskytujeme komplexní služby v oblasti inženýrské činnosti a projektování pozemních, vodohospodářských a dopravních staveb, stejně tak jako jejich rekonstrukce, adaptace a modernizace. Naše dlouholeté zkušenosti Vám garantují komplexní řešení projektů v potřebném rozsahu a pro daný účel.

Vyberte si požadovaný stupeň projektové dokumentace a my Vám nabídneme jeho komfortní plnění v souladu s Vašimi představami:

 • zpracování architektonických studií a investičních záměrů
 • vizualizace navržených řešení
 • zpracování projektové dokumentace pro
  • územní řízení
  • stavební řízení
  • provedení stavby
 • změna stavby před dokončením 
 • zaměření stávajícího stavu
 • zaměření skutečného provedení stavby

 

V rámci inženýrské a projektové činnosti poskytujeme následující služby:

 • Vypracování kompletní projektové dokumentace pro pozemní, vodohospodářské a dopravní stavby.
 • Kompletní inženýrská činnost při přípravě a realizaci staveb, a to od zajištění stavebního povolení, přes výběr zhotovitele stavby, až po kolaudaci a zápis stavby do katastru nemovitostí.
 • Měření radonu  provádíme jak před realizací stavby, tak i ke kolaudaci stavby. Měření se nenecháváme zpracovávat jako jinde, ale měření realizujeme přímo my.
 • Požárně bezpečnostní řešení staveb provádíme jako komplexní službu našim zákazníkům nebo i jako samostatnou službu.

Všechny uvedené služby mohou být dle požadavků investora poskytovány samostatně, nebo také formou kompletního přístupu ke stavebnímu projektu, což znamená, že investorovi zajistíme kompletní servis, a to od definice investičního záměru, přes projektovou přípravu, výběr zhotovitele stavby a dohled nad realizací stavby až po předání dokončeného díla.
Je jen na Vás pro jaký druh služby se rozhodnete……